Enskede IP

Enskede
Levererat: maj, 2023

kontakt

Ronny Leino

Under sommaren 2023 genomgick Enskede IP en omfattande renovering av sina löparbanor och segment för att förbättra förhållandena för sina idrottare. För att genomföra denna renovering valdes noggrant material som skulle möta höga krav på kvalitet och funktionalitet.

För att säkerställa en utmärkt avrinning från ytorna och ge utövarna en säkrare miljö valde man att använda ANRIN Sport 125 ränna, ett högkvalitativt avrinningssystem som är särskilt utformat för att klara de krav som ställs på idrottsplatser. Denna ränna har en speciell utformning som underlättar avrinningen av vatten och förhindrar vattenansamling på löparbanorna, vilket minskar risken för halkolyckor och ger en jämnare och säkrare yta för idrottarna.

För angränsande områden valde man att använda vanliga ANRIN DRAIN KE-100 rännor, som också har bevisat sig vara pålitliga och effektiva avrinningssystem. Dessa rännor säkerställer att vatten inte samlas i anslutning till löparbanorna, vilket bidrar till att upprätthålla en torr och säker miljö runt hela idrottsplatsen.

För att ytterligare förbättra säkerheten och funktionaliteten installerades även moderna hoppgropar med sanduppsamlare.

För att hantera och skydda elektriska kablar som används för belysning och andra ändamål installerades också en kabelbrunn på idrottsplatsen. Genom att ordentligt organisera och skydda kablar minimerar man risken för olyckor och skador samtidigt som man håller området snyggt och välorganiserat.

Sammanfattningsvis har renoveringen av Enskede IP’s löparbanor och segment med ANRIN Sport 125 ränna och ANRIN DRAIN KE-100 rännor, tillsammans med hoppgropar med sanduppsamlare och kabelbrunn, resulterat i en betydande förbättring av avrinningen och säkerheten på idrottsplatsen. Utövarna kan nu njuta av en tryggare och mer optimal träningsmiljö som främjar deras prestationer och välbefinnande.

Läs mer om produkterna i detta projekt:

ANRIN SPORT 125
ANRIN DRAIN KE-100
ANRIN SPORT HOPPGROP
ANRIN SPORT SANDUPPSAMLARE
ANRIN SPORT KABELBRUNN