Gubbängens IP

Gubbängen
Levererat: augusti, 2017

kontakt

Mikael Holmberg
Projektbeskrivning:

På Gubbängens IP har man tagit viktiga åtgärder för att hantera dagvatten på ett säkert sätt genom att installera KE-100 med OvalGrip runt fotbollsplanen. Denna innovativa lösning säkerställer effektiv avledning av regnvatten och minskar risken för vattenansamlingar på planen.

Som en populär idrottsanläggning är det avgörande att ha en ordentlig avvattning för att möjliggöra spel och aktiviteter även under dåligt väder. Genom att välja KE-100 med OvalGrip har man valt en pålitlig och robust ränna som är utformad för att hantera dagvatten på ett säkert och effektivt sätt.

KE-100 med OvalGrip är en högkvalitativ ränna som är särskilt designad för att klara av avvattning på idrottsanläggningar. Dess unika OvalGrip-profil säkerställer en stabil och säker gångyta samtidigt som den effektivt leder bort vattenflödet från planen.

Genom att installera KE-100 runt fotbollsplanen på Gubbängens IP möjliggör man en optimal avledning av dagvatten. Rännan är placerad strategiskt för att samla upp och transportera bort vattnet på ett säkert sätt, vilket minskar risken för vattenansamlingar som kan påverka planens spelbarhet och säkerhet.

En annan fördel med KE-100 med OvalGrip är dess hållbarhet och motståndskraft mot väder och slitage. Den är utformad för att klara av de påfrestningar som uppstår i en idrottsmiljö och kommer att fortsätta att fungera pålitligt under lång tid.

Genom att säkerställa att dagvattnet leds bort på ett säkert sätt med hjälp av KE-100 med OvalGrip bidrar Gubbängens IP till en säker och bekväm spelupplevelse för idrottare och åskådare. Detta minskar risken för vattenrelaterade skador och olyckor samtidigt som det upprätthåller planens spelbarhet och kvalitet.

Sammanfattningsvis har installationen av KE-100 med OvalGrip runt fotbollsplanen på Gubbängens IP varit ett viktigt steg för att säkerställa en effektiv avledning av dagvatten. Genom att välja denna pålitliga och hållbara lösning har man skapat en trygg och välpreparerad spelplats för idrottare och besökare.

 

Läs mer om använda produkter i det här projektet:

KE-100 med segjärnsgaller OvalGrip