HYDROline Frösö Park Helikopterhangar

Östersund
Levererat: september, 2022

kontakt

Roger Martinsson
Projektbeskrivning:

Avdunstningsränna för smältvatten som leds ut i befintliga golvbrunnar.

 

Läs mer om använda produkter i det här projektet:

HYDROline F900