HYDROline Frösö Park Helikopterhangar

Östersund
Levererat: september, 2022

kontakt

Roger Martinsson
Projektbeskrivning:

I Frösö Parks helikopterhangar har man nyligen installerat avdunstningsrännan HYDROline PRO för att effektivt ta hand om smältvatten. Genom att leda vattnet till befintliga golvbrunnar möjliggör denna innovativa lösning en effektiv hantering av vattenflödet och minskar risken för vattenansamlingar.

Som en viktig del av anläggningen behöver helikopterhangaren vara utrustad med ett pålitligt och effektivt system för att ta hand om smältvatten som bildas under vintern eller vid eventuella vattenläckage. Genom att välja avdunstningsrännan HYDROline PRO har man valt en lösning som är speciellt utformad för att hantera vattenavledning på ett effektivt sätt.

HYDROline PRO är en avdunstningsränna som är utrustad med avancerade funktioner för att underlätta dränering och avdunstning av vatten. Dess design möjliggör en jämn fördelning av smältvatten längs rännan, vilket hjälper till att förhindra ansamling av vatten och därmed minska risken för skador eller olyckor.

Genom att ansluta HYDROline PRO till befintliga golvbrunnar kan smältvattnet effektivt ledas bort från helikopterhangaren. Detta bidrar till att upprätthålla en säker och torr arbetsmiljö samt minskar risken för vattenskador eller andra komplikationer.

En av fördelarna med HYDROline PRO är att den även underlättar avdunstning av vatten. Genom att maximera ytan där vattnet exponeras för luften kan avdunstningen ske snabbare, vilket minskar behovet av att använda andra avvattningssystem eller pumpar.

Installationen av HYDROline PRO i Frösö Parks helikopterhangar är ett viktigt steg mot att förbättra vattenhanteringen och säkerheten på platsen. Genom att effektivt ta hand om smältvatten och leda det till befintliga golvbrunnar kan man undvika potentiella problem och skador som kan uppstå på grund av vattenansamlingar.

Sammanfattningsvis har valet av avdunstningsrännan HYDROline PRO i Frösö Parks helikopterhangar varit en strategisk och smart lösning för att hantera smältvatten. Genom att ansluta den till befintliga golvbrunnar säkerställer man en effektiv och pålitlig avledning av vattenflödet, vilket bidrar till en säker och välorganiserad arbetsmiljö.

 

Läs mer om använda produkter i det här projektet:

HYDROline F900