Ingarö IP

Ingarö
Levererat: september, 2018

kontakt

Ronny Leino
Projektbeskrivning:

Ingarö IP är en fotbollsplan belägen strax utanför Stockholm, Sverige. De har upplevt stora problem med dagvatten på spelplanen, med stora vattenpölar som bildas på grund av dålig dränering.

Spentab, entreprenören, tog kontakt med ANRIN Nordic för att hitta en lösning som fokuserar på både prestanda och kostnadseffektivitet.

Valet föll på ANRIN KE-100 med C250-galvaniserat galler. Var 15:e meter finns det ett bottenutlopp som är anslutet till en 160 mm rörledning. Detta leder dagvattnet till en vattenreservoar för att hantera avrinningen på ett effektivt sätt.

På själva fotbollsplanen täcker konstgräset ANRIN KE-100-rännan. Detta fungerar som en filterfunktion för dagvattnet och är en vanlig praxis i Stockholm, där det ofta kallas ”Stockholmmodellen”.

Rännan avslutas något in i kurvan för att säkerställa att allt dagvatten samlas upp från fotbollsplanen och förhindrar vattenansamlingar på ytan.

Under underhållsarbetet på idrottsanläggningen levererade vi även mjuk kantning med vit gummiprofil. Kunden valde att inte installera sandfång runt hoppgropen.

Genom att använda ANRIN KE-100 med C250-galvaniserat galler på Ingarö IP har man lyckats förbättra dräneringen och minska problemen med dagvatten på spelplanen. Detta bidrar till en bättre spelupplevelse och underlättar underhållet av fotbollsplanen.

 

Läs mer om använda produkter i det här projektet:

KE-100 med stålgaller
Hoppgrop