Kungsladugårdsgatan

Göteborg
Levererat: april, 2021

kontakt

Christer Sjögren
Projektbeskrivning:

På Kungsladugårdsgatan i Göteborg har våra SF-100-rännor installerats för att effektivt hantera avrinningen av dagvatten. SF-100-rännorna är utrustade med det smarta RapidLock-låssystemet, vilket säkerställer att gallret alltid ligger på plats och fungerar korrekt. Dessutom har rännorna en imponerande belastningsklass F900, vilket gör dem lämpliga för att klara av alla typer av fordonstrafik och belastningar på gatan.

En fördel med att använda OvalGrip-galler är dess höga effektivitet jämfört med traditionella galler. Med sin ovala design leder OvalGrip-gallret vattnet ner i rännan på ett mer effektivt sätt samtidigt som det erbjuder en större öppning för vattenflödet. Detta resulterar i en förbättrad avrinning och minskar risken för vattenansamlingar på gatan. Förutom sin funktionella fördel har OvalGrip-gallret också en estetisk fördel och bidrar till att förbättra gatans visuella utseende.

Sammanfattningsvis har installationen av SF-100-rännor på Kungsladugårdsgatan i Göteborg varit en strategisk åtgärd för att hantera dagvattenavrinningen på ett effektivt sätt. Med sin smarta RapidLock-funktion och höga belastningsklass F900 erbjuder rännorna en pålitlig och robust lösning för att klara av alla belastningar på gatan. Genom att kombinera dem med OvalGrip-galler får man både en förbättrad avrinning och en visuellt tilltalande lösning.

 

Läs mer om använda produkter i det här projektet:

SF-100 med segjärnsgaller OvalGrip