Lidl Barkarby

Barkarby
Levererat: juni, 2021

kontakt

Ronny Leino
Projektbeskrivning:

Lidl i Barkarby har valt att installera SF-200 med OvalGrip-galler för att effektivt hantera dagvatten och säkerställa att parkeringen hålls torr för sina kunder. Genom att använda SF-200-rännor med OvalGrip-galler kan man säkerställa att dagvattnet leds bort på ett säkert sätt och undvika vattenansamlingar som kan störa parkeringen.

SF-200-rännorna är kända för sin höga kapacitet när det gäller att hantera stora mängder dagvatten. Med sin robusta design och höga avrinningseffektivitet är de perfekta för att klara av kraven på avledning av vatten från Lidl Barkarbys parkering.

En viktig funktion som kompletterar SF-200-rännorna är det självlåsande gallsystemet, kallat RapidLock. Med RapidLock-teknologin är gallret konstruerat för att automatiskt låsa sig på plats och förhindra att det lossnar eller flyttas på av externa faktorer. Detta säkerställer att gallren alltid ligger korrekt och ger en kontinuerlig och pålitlig avledning av dagvatten. Den självlåsande funktionen är en smart lösning som minskar risken för att gallret ska lossna och garanterar en stabil och säker yta för kunderna att parkera på.

Genom att installera SF-200 med OvalGrip-galler och RapidLock-teknologi vid Lidl i Barkarby har man tagit ett strategiskt beslut för att säkerställa att dagvattnet effektivt leds bort och parkeringen hålls torr för kunderna. Den robusta designen och den självlåsande funktionen bidrar till en pålitlig och långvarig lösning för avvattningssystemet.

Sammanfattningsvis har installationen av SF-200 med OvalGrip-galler och RapidLock-teknologi vid Lidl i Barkarby varit en viktig åtgärd för att säkerställa en effektiv avledning av dagvatten och en torr parkering för kunderna. Denna smarta lösning minskar risken för vattenansamlingar och garanterar att gallret alltid ligger på plats för en säker och pålitlig avvattning av parkeringsområdet.

 

Läs mer om använda produkter i det här projektet:

SF-200 med segjärnsgaller OvalGrip