Malmö Live konserthus

Malmö
Levererat: maj, 2019

kontakt

Magnus Zander
Projektbeskrivning:

Vid Malmö Live konserthus finns våra KE-100 rännor samt KE-200 rännor installerade. Både segjärnsgallret OvalGrip och kompositgallret OvalGrip ligger där för att säkerställa omhändertagandet av dagvatten.

 

Läs mer om använda produkter i det här projektet:

KE-100 med segjärnsgaller OvalGrip
KE-100 med kompositgaller OvalGrip
KE-200 med segjärnsgaller OvalGrip