Malmö Live konserthus

Malmö
Levererat: maj, 2019

kontakt

Magnus Zander
Projektbeskrivning:

Vid Malmö Live konserthus har man gjort betydande investeringar för att säkerställa en effektiv hantering av dagvatten genom att installera våra KE-100 och KE-200 rännor. För att optimera avvattningen och underlätta dräneringsprocessen har man även utrustat rännorna med både segjärnsgallret OvalGrip och kompositgallret OvalGrip.

KE-100 och KE-200 är välrenommerade rännsystem som är speciellt utformade för att hantera dagvatten på ett säkert och effektivt sätt. Genom att välja dessa rännor har Malmö Live konserthus säkrat en pålitlig lösning för att avleda regnvatten och minimera risken för vattenansamlingar på platsen.

För att ytterligare optimera avvattningen och säkerställa en stabil gångyta har man valt att använda både segjärnsgallret OvalGrip och kompositgallret OvalGrip. Dessa gallertyper är speciellt utformade för att möta de specifika behoven hos avvattningssystemen och säkerställer att vattnet kan flöda fritt samtidigt som de ger ett säkert och bekvämt underlag för gående.

Segjärnsgallret OvalGrip erbjuder en klassisk och robust design med hög belastningskapacitet. Dess eleganta och tidlösa utseende passar väl in i omgivningen vid Malmö Live konserthus samtidigt som det garanterar optimal avvattning.

Kompositgallret OvalGrip är tillverkat av hållbara material och erbjuder en lättskött lösning. Dess lätta konstruktion gör det enkelt att installera och underhålla samtidigt som det bibehåller hög slitstyrka och tålighet.

Genom att välja våra KE-100 och KE-200 rännor samt segjärnsgallret OvalGrip och kompositgallret OvalGrip vid Malmö Live konserthus säkerställer man att dagvattnet tas om hand på ett pålitligt och effektivt sätt. Detta bidrar till att bevara säkerheten och estetiken på platsen samtidigt som man minimerar risken för vattenrelaterade problem.

Sammanfattningsvis har installationen av KE-100 och KE-200 rännor med segjärnsgallret OvalGrip och kompositgallret OvalGrip vid Malmö Live konserthus varit en viktig åtgärd för att säkerställa en optimal hantering av dagvatten. Denna investering kommer att bidra till en säker och välorganiserad miljö samtidigt som den bevarar konserthusets estetiska och funktionella kvaliteter.

 

Läs mer om använda produkter i det här projektet:

KE-100 med segjärnsgaller OvalGrip
KE-100 med kompositgaller OvalGrip
KE-200 med segjärnsgaller OvalGrip