Marieholmstunneln

Göteborg
Levererat: oktober, 2019

kontakt

Magnus Zander
Projektbeskrivning:

Marieholmstunneln i Göteborg är bestyckade med ANRIN SF rännor med belastningsklass F900. Närmare 2 kilometer ränna är installerade i tunnlarna för att optimera bortledningen av dagvattnet som kan förekomma. Konstruktör och entreprenör valde tillsammans med återförsäljaren att använda ANRIN produkter då vi specialdesignade sandfång samt kostnadsoptimerade utförandet.

 

Läs mer om använda produkter i det här projektet:

SF-200 med segjärnsgaller OvalGrip
SF-300 med segjärnsgaller OvalGrip