Marieholmstunneln

Göteborg
Levererat: oktober, 2019

kontakt

Magnus Zander
Projektbeskrivning:

Marieholmstunneln i Göteborg har utrustats med ANRIN SF-rännor med en belastningsklass av F900 för att effektivt leda bort dagvatten. Nästan 2 kilometer av dessa rännor har installerats i tunnlarna för att optimera avvattningen och säkerställa att eventuellt dagvatten hanteras på bästa sätt. Konstruktören, entreprenören och återförsäljaren har tillsammans valt att använda ANRIN-produkter på grund av deras specialdesignade sandfång och den kostnadsoptimerade utförandet.

ANRIN SF-rännor är välkända för sin höga kvalitet och tålighet. Med belastningsklass F900 är dessa rännor särskilt utformade för att klara av de extrema kraven och påfrestningarna som kan uppstå i tunnelmiljöer. Genom att välja rännor med en sådan hög belastningsklass säkerställer man att avvattningssystemet i Marieholmstunneln är robust och pålitligt.

En av de avgörande faktorerna vid valet av ANRIN-produkter var det specialdesignade sandfånget. Sandfånget spelar en viktig roll i att förhindra att sand, grus och andra partiklar samlas och orsakar igensättning eller skador i avvattningssystemet. Genom att använda ANRIN SF-rännor med specialdesignade sandfång kan man effektivt och pålitligt samla upp dessa material och förhindra att de når och påverkar rännornas funktion.

Samtidigt har konstruktören, entreprenören och återförsäljaren även prioriterat att hålla kostnaderna optimerade utan att kompromissa med kvaliteten. ANRIN-produkter erbjuder en bra balans mellan prestanda och pris, vilket gjorde dem till det bästa valet för Marieholmstunneln. Genom att använda dessa produkter kunde man uppnå en kostnadseffektiv lösning utan att tumma på avvattningssystemets funktionalitet och pålitlighet.

Installationen av ANRIN SF-rännor med belastningsklass F900 i Marieholmstunneln har varit ett framgångsrikt val för att optimera bortledningen av dagvatten. Den specialdesignade sandfångstekniken och det kostnadsoptimerade utförandet har bidragit till att säkerställa att tunnelns avvattningssystem fungerar effektivt och pålitligt.

Sammanfattningsvis har valet av ANRIN SF-rännor med belastningsklass F900 och det specialdesignade sandfånget i Marieholmstunneln i Göteborg varit en klok och framgångsrik åtgärd. Denna strategiska installation har optimerat hanteringen av dagvatten och säkerställt att tunneln förblir säker och fungerande även under extrema förhållanden.

 

Läs mer om använda produkter i det här projektet:

SF-200 med segjärnsgaller OvalGrip
SF-300 med segjärnsgaller OvalGrip