Möllevångstorget

Malmö
Levererat: november, 2019

kontakt

Magnus Zander
Projektbeskrivning:

Möllevångstorget i Malmö har valt att installera våra KE-100 med OvalGrip-rännor för att hantera de stora krafter som uppstår från lastbilsdäck och andra tunga belastningar. För att möta dessa utmaningar har man skapat en specialanpassad lösning med betong på sidorna som sträcker sig upp till markytan.

Som en livlig och central plats i staden utsätts Möllevångstorget för intensiv trafik och belastning. För att säkerställa att avvattningssystemet kan hantera dessa stora krafter och minimera slitage och skador har man valt våra KE-100 rännor med OvalGrip-teknologi.

KE-100-rännorna med OvalGrip är kända för sin höga belastningskapacitet och tålighet. Den specialanpassade installationen med betong på sidorna förstärker ytterligare rännornas struktur och förmåga att hantera de påfrestningar som uppstår från lastbilsdäck och andra tunga fordon.

Genom att ha betong på sidorna upp till markytan säkerställs att rännorna förblir stabila och väl förankrade trots de stora krafterna som kan påverka dem. Detta ger en trygg och pålitlig lösning för avvattning på Möllevångstorget och minimerar risken för skador och slitage över tid.

Det specialanpassade systemet med KE-100 rännor och betongförstärkning möjliggör en effektiv avledning av dagvatten samtidigt som det säkerställer att avvattningssystemet fortsätter att fungera optimalt även under höga belastningar.

Genom att välja KE-100 med OvalGrip och den specialdesignade betongförstärkningen har man vid Möllevångstorget tagit ett strategiskt beslut för att skapa en hållbar och robust lösning för avvattning. Detta bidrar till att upprätthålla en säker och välorganiserad miljö samtidigt som man skyddar avvattningssystemet från överdriven slitage och skador.

Sammanfattningsvis har installationen av våra KE-100 rännor med OvalGrip och den specialdesignade betongförstärkningen vid Möllevångstorget i Malmö varit en nödvändig åtgärd för att hantera de stora krafterna från lastbilsdäck och tunga belastningar. Denna specialanpassade lösning säkerställer en pålitlig och effektiv avledning av dagvatten samtidigt som den bevarar torget i gott skick och minskar behovet av reparationer eller underhåll på avvattningssystemet.

 

Läs mer om använda produkter i det här projektet:

KE-100 med segjärnsgaller OvalGrip