Perforerat galler

Linköping
Levererat: september, 2021

kontakt

Ronny Leino
Projektbeskrivning:

I det aktuella bostadsområdet har man valt att använda KE-100-ränna med ett perforerat galler för att säkerställa både säkerhet och funktionalitet. Valet av perforerat galler är baserat på behovet av att skydda fötterna och främja en trygg lek- och vistelsemiljö för de boende.

Det perforerade gallret är utformat med små hål eller perforeringar som tillåter dagvattnet att rinna ner i rännan samtidigt som det minimerar risken för att fötter eller andra föremål fastnar i gallret. Detta är särskilt viktigt i bostadsområden där det kan finnas barn som leker och rör sig runt rännan. Det perforerade gallret ger en extra säkerhetsfunktion genom att minimera eventuella fall- eller skaderisker.

Förutom att upprätthålla säkerheten erbjuder KE-100-rännan och det perforerade gallret en effektiv avrinning av dagvatten. Rännan är utformad med hög kapacitet för att hantera stora mängder vattenflöde och det perforerade gallret tillåter vattnet att strömma in i rännan utan hinder. Detta säkerställer en pålitlig bortledning av dagvatten och minskar risken för vattenansamlingar i bostadsområdet.

Sammanfattningsvis har användningen av KE-100-ränna med perforerat galler i bostadsområdet varit ett strategiskt val för att säkerställa både säkerhet och effektiv avrinning av dagvatten. Det perforerade gallret bidrar till att minimera skaderisker samtidigt som det tillåter en obehindrad avrinning. Denna kombination av säkerhet och funktionalitet gör KE-100 med perforerat galler till en idealisk lösning för att uppfylla behoven i bostadsområdet.

 

Läs mer om använda produkter i det här projektet:

KE-100 med perforerat galler