SL Depå Gustavsberg SOLID BLOCK 200

Gustavsberg
Levererat: mars, 2019

kontakt

Ronny Leino

SL-depån i Gustavsberg har nyligen blivit utrustad med 123 meter av det högeffektiva avvattningssystemet SOLID BLOCK 200, komplett med 14 sandfång. SOLID BLOCK är det ultimata valet när det kommer till linjeavvattning i områden med hög belastning.

Med SOLID BLOCKs robusta design och höga bärkraft är det en idealisk lösning för att hantera tunga laster. Depåer som SL-depån i Gustavsberg är kända för att vara platser där omfattande trafik och tunga fordon är en del av vardagen. Därför var SOLID BLOCK det självklara valet för att säkerställa optimal avvattning i depåområdet.

Denna installation omfattade 123 meter SOLID BLOCK 200-ränna, som möjliggör effektiv och smidig dränering längs hela depån. Dessutom installerades 14 sandfång för att förhindra att sand och andra partiklar blockerar rännan och påverkar dess funktion.

Genom att välja SOLID BLOCK har SL-depån i Gustavsberg gjort en investering i högkvalitativ och pålitlig avvattning. Systemet kommer att hantera de påfrestningar och belastningar som uppstår i depån och säkerställa en säker och effektiv avvattning av regnvatten och andra vätskor.

Detta uppdaterade avvattningssystem kommer att ge en förbättrad arbetsmiljö och säkerhet för personalen på SL-depån i Gustavsberg. Dessutom kommer det att bidra till att skydda och bevara infrastrukturen genom att minska risken för översvämningar och skador på grund av dålig avvattning.

Sammanfattningsvis har SL-depån i Gustavsberg gjort en klok investering genom att bestycka depån med SOLID BLOCK 200-ränna och sandfång. Denna högeffektiva lösning kommer att säkerställa optimal avvattning och bidra till en säker och effektiv drift av depån under lång tid framöver.

Läs mer om SOLID BLOCK  här: Ladda ner PDF om Solid Block 200