Vallhamra IP

Sävedalen
Levererat: maj, 2020

kontakt

Christer Sjögren
Projektbeskrivning:

På Vallhamra IP har man valt att installera KE-100 med tillhörande stålgaller för att effektivt hantera dagvatten och säkerställa en trygg miljö för idrottsutövare. Genom att leda bort dagvattnet på ett säkert sätt undviks vattenpölar och halkrisker som kan leda till olyckor och skador.

KE-100 är en pålitlig och robust avvattningssystemränna som är utformad för att hantera olika typer av belastningar och vattenflöden. Den kombineras med tillhörande stålgaller för att skapa en säker och hållbar lösning för avledning av dagvatten.

Installationen av KE-100 med stålgaller på Vallhamra IP möjliggör en effektiv avledning av dagvatten från ytan. Genom att rännan leder bort vattnet på ett kontrollerat sätt förhindras ansamlingar av vattenpölar och minskar risken för att idrottsutövare ska halka eller skada sig.

Stålgallret som används tillsammans med KE-100 är starkt och hållbart, vilket gör det möjligt att tåla de belastningar som uppstår under idrottsaktiviteter. Det säkerställer också att vattnet kan flöda fritt genom rännan och förhindrar att skräp och debris blockerar avloppssystemet.

Genom att säkerställa en effektiv avledning av dagvatten på Vallhamra IP bidrar installationen av KE-100 med stålgaller till en säker och användarvänlig idrottsmiljö. Det minskar risken för olyckor och skador genom att eliminera vattenansamlingar och halka.

Sammanfattningsvis har installationen av KE-100 med stålgaller på Vallhamra IP varit en viktig åtgärd för att ta hand om dagvattnet och säkerställa en trygg miljö för idrottsutövare. Genom att effektivt leda bort dagvattnet och undvika vattenansamlingar bidrar denna lösning till att minska risken för skador och skapa en säker spelplats för idrottsevenemang och träning.

 

Läs mer om använda produkter i det här projektet:

KE-100 med stålgaller