Upphovsrätt

Innehållet på www.anrin.se är skyddat enl lagen om upphovsrätt (1960:729). Mångfaldigande, kopiering, överlåtelse, försäljning, överföring eller varje annan form av utnyttjande av materialet – såväl för kommersiella som icke-kommersiella ändamål – är förbjudet och förutsätter tillstånd av upphovsmannen i första hand och även av ansvariga för webbplatsen. Det betyder till exempel att du inte utan tillstånd får överföra materialet till din egen hemsida. Du får inte heller ta kopior och sprida dem. Det gäller även skolor.

Att helt eller delvis mångfaldiga bilderna på denna sida för annat än enskilt bruk, utan uttryckligt medgivande från bildens ägare, är förbjudet enligt lagen (1960:730) om rätt till fotografisk bild. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande.

All text- och bildmaterial på www.anrin.se är skyddat av lagen om upphovsrätt.
Du får inte återpublicera, använda, modifiera, distribuera på något inkluderat text, grafik, programkod, eller programvara utan skriftligt godkännande från upphovsmannen eller www.anrin.se. Du har rätt att skriva ut och ladda ner delar av materialet för icke kommersiellt bruk. Du har inte rätt att ta bort copyright noteringar eller sälja vidare delar, texter, bilder, programkod eller material från hemsidan.

Texter publicerade på www.anrin.se får citeras och vidareförmedlas i begränsad omfattning med angivande av källan. Om text är publicerad med uppgift om upphovsman (textförfattare) får denna text inte publiceras utan tillstånd av dels upphovsmannen, dels www.anrin.se

Bilder och andra illustrationer får inte kopieras och användas utan tillstånd av www.anrin.se eller angiven upphovsman.
Logotyper eller andra symboler får inte kopieras och användas utan skriftligt tillstånd från www.anrin.se eller angiven upphovsman. Förfrågan om att få kopiera och använda logotyp eller symbol ställs till info@anrin.se.

Den grafiska profil som används på www.anrin.se får inte kopieras och användas för att presentera webbsidor som
inte publiceras av teamet bakom www.anrin.se.

ANRIN Nordic AB
Telivägen 8
14941 Nynäshamn
Tel: +46 (0)10-209 9 209
E-post: info@anrin.se info@anrin.com
Hemsida: www.anrin.se

Företagets säte: Nynäshamn
Org.nr: 559349-583

Verkställande direktör: Mikael Holmberg

Innehållsansvarig: ANRIN Nordic AB