Södertälje IP

Södertälje
Levererat: april, 2019

kontakt

Ronny Leino
Projektbeskrivning:

Södertälje IP är bestyckad med ANRIN SPORT 125 som sedan belagts med löparpad. Sandfång har monterats för att säkerställa bortledning av dagvatten samt rensning. Endast diskreta slitsar är synliga i löparpaden.

 

Läs mer om använda produkter i det här projektet:

ANRIN Sport 125