Södertälje IP

Södertälje
Levererat: april, 2019

kontakt

Ronny Leino
Projektbeskrivning:

På Södertälje IP har man valt att använda ANRIN SPORT 125 för att skapa en optimal yta för idrottsaktiviteter. Denna avvattningssystemränna har specialdesignats för att möta de specifika behoven på idrottsanläggningar. För att ytterligare förbättra ytan har den belagts med en löparpad som ger en bekväm och säker yta för idrottare att prestera på.

För att säkerställa en effektiv bortledning av dagvatten och rensning av eventuella föroreningar har sandfång monterats i anslutning till ANRIN SPORT 125. Sandfången fångar upp och separerar sand och sediment, vilket förhindrar att det hamnar i avloppssystemet och potentiellt blockerar det. Därigenom bevaras en ren och fungerande avrinning på Södertälje IP.

Det estetiska utseendet är också beaktat vid installationen av ANRIN SPORT 125 på Södertälje IP. Endast diskreta slitsar är synliga i löparpaden, vilket ger en enhetlig och tilltalande yta för idrottarna och åskådarna.

Sammanfattningsvis har installationen av ANRIN SPORT 125 på Södertälje IP varit en strategisk åtgärd för att skapa en optimal idrottsyta. Genom att kombinera den med en löparpad och sandfång säkerställer man inte bara en bekväm och säker yta för idrottare, utan också en effektiv bortledning av dagvatten och rensning av föroreningar. Det diskreta utseendet gör att ytan behåller sin estetiska attraktivitet samtidigt som den uppfyller de praktiska behoven på idrottsarenan.

 

Läs mer om använda produkter i det här projektet:

ANRIN Sport 125