Atea logistikpark SOLID BLOCK 200

Växjö
Levererat: maj, 2018

kontakt

Magnus Zander

På Atea’s logistikpark i Växjö har man nyligen gjort valet att installera SOLID BLOCK 200, en kraftfull ränna som är designad för att hantera alla typer av belastningar som uppstår vid tunga in- och utgående leveranser.

Som en central plats för logistik och distributionsverksamhet är det avgörande att ha ett pålitligt och effektivt avvattningssystem för att säkerställa smidig och säker transport av varor. Genom att välja SOLID BLOCK 200 har Atea tagit ett steg mot att optimera sin logistikpark och förbättra avvattningen.

SOLID BLOCK 200 är en kraftig och robust ränna som är utformad för att klara av de påfrestningar som uppstår vid tunga transporter. Med sin höga bärkraft och tålighet kan den hantera stora mängder vatten och andra vätskor utan att påverkas negativt. Dess design möjliggör en jämn och effektiv dränering längs hela området och minskar risken för översvämningar och vattenskador.

Genom att installera SOLID BLOCK 200 i sin logistikpark kommer Atea att kunna hantera de belastningar som uppstår vid tunga in- och utgående leveranser på ett säkert och effektivt sätt. Detta bidrar till att säkerställa smidig och snabb hantering av varor och minskar risken för eventuella driftstörningar på grund av dålig avvattning.

Utöver att hantera belastningar och underlätta logistikprocessen kommer SOLID BLOCK 200 också att förbättra arbetsmiljön för personalen på Atea’s logistikpark. Genom att minska risken för vattenansamlingar och halka bidrar den till en säkrare arbetsplats och minskar möjligheten till olyckor och skador.

Sammanfattningsvis har valet av SOLID BLOCK 200 som avvattningssystem på Atea’s logistikpark i Växjö varit ett strategiskt och klokt beslut. Med sin förmåga att hantera tunga belastningar kommer SOLID BLOCK 200 att förbättra logistikprocessen och bidra till en säker och effektiv hantering av leveranser.

 

Läs mer om SOLID BLOCK 200 här: Ladda ner PDF om Solid Block 200