Fotskrapor Lomma IP

Lomma
Levererat: mars, 2020

kontakt

Magnus Zander
Projektbeskrivning:

På Lomma IP har man tagit ett viktigt steg för att minimera spridningen av granulat från konstgräsplanen genom att installera våra fotskrapor. Denna smarta lösning är utformad för att fånga upp granulatet och förhindra att mikroplaster sprids i miljön.

Konstgräsplaner används ofta inom idrottsanläggningar och erbjuder många fördelar. Men en utmaning med konstgräs är att granulatet som används som fyllning kan spridas utanför planen, vilket kan ha negativa konsekvenser för miljön. Genom att installera fotskrapor har man vidtagit åtgärder för att hantera detta problem på ett effektivt sätt.

Våra fotskrapor är utformade specifikt för att fånga upp granulat och andra partiklar från skor och stövlar när människor passerar över dem. Genom att placera dessa fotskrapor vid utgångarna från konstgräsplanen kan man minska spridningen av granulat och därigenom minska risken för att mikroplaster hamnar i omgivningen.

Denna lösning är en effektiv metod för att förebygga spridning av granulat och därmed minska miljöpåverkan. Genom att fånga upp granulatet vid källan kan man undvika att det sprids och hamnar i mark, vattendrag eller andra känsliga områden.

Genom att installera fotskrapor på Lomma IP har man visat engagemang för att skydda miljön och minska spridningen av mikroplaster. Denna åtgärd bidrar till att skapa en renare och mer hållbar idrottsmiljö samtidigt som man tar ett steg mot att bevara naturen och minimera negativa effekter på ekosystemet.

Sammanfattningsvis är installationen av våra fotskrapor på Lomma IP en viktig åtgärd för att förhindra spridningen av granulat från konstgräsplanen. Genom att fånga upp granulatet på plats minskar man risken för att det sprids i miljön och minimerar därmed påverkan på naturen. Denna lösning visar på ett ansvarsfullt förhållningssätt till miljön och bidrar till en mer hållbar idrottsmiljö.

 

Läs mer om använda produkter i det här projektet:

Fotskrapor med nätgaller