Tammerfors Finland

Tammerfors
Levererat: november, 2020

kontakt

Mikael Holmberg
Projektbeskrivning:

I Tammerfors, Finland, har man installerat SF-100-ränna med F900-galler för att hantera avrinningen av dagvatten. SF-100-rännorna är kända för sin höga kapacitet och robusta design som kan klara av att hantera stora mängder vattenflöde.

En viktig funktion som kompletterar SF-100-rännorna är det självlåsande gallsystemet, RapidLock. Med RapidLock-teknologin är gallret utformat för att automatiskt låsa sig på plats och förhindra att det lossnar eller flyttas av yttre faktorer. Detta säkerställer att gallren alltid ligger korrekt och ger en stabil och pålitlig avrinning av dagvatten. Den självlåsande funktionen är en smart lösning som minskar risken för att gallret ska lossna och säkerställer att rännan alltid är operativ.

Den höga belastningsklassen F900 på gallret indikerar att det är utformat för att klara av tunga belastningar och stora vattenflöden. Detta gör SF-100-rännan med F900-galler lämplig för områden med höga krav på avrinning, som t.ex. i Tammerfors.

Installationen av SF-100-ränna med F900-galler och RapidLock-teknologi i Tammerfors har varit en strategisk åtgärd för att säkerställa en effektiv hantering av dagvatten. Den robusta designen och den självlåsande funktionen bidrar till att gallret alltid ligger på plats och att avrinningssystemet fungerar pålitligt även under krävande förhållanden.

Sammanfattningsvis har installationen av SF-100-ränna med F900-galler och RapidLock-teknologi i Tammerfors varit en viktig åtgärd för att hantera avrinningen av dagvatten. Genom att kombinera hög belastningsklass med självlåsande gallsystem erbjuder denna lösning en pålitlig och effektiv avrinning för att möta behoven i området.

 

Läs mer om använda produkter i det här projektet:

SF-100 med segjärnsgaller OvalGrip